Webinar

Her finner dere presentasjonene som ble brukt under webinarene på planleggingsdagen 04.01.2021.

Fra læreplan til klasserom - læreplan som verktøy for planlegging av undervisning

Hva betyr egentlig metodeansvar, og hvordan sikre helhet og sammenheng i planlegging av undervisning?

Fra læreplan til klasserom

Vurdering på barnetrinnet

Hvordan drive underveisvurdering i tråd med endringene i vurderingsforskriften og LK2020?

Vurdering i barneskolen

Vurdering på ungdomstrinnet - eksempel fra kroppsøving

Hvordan vurdere kompetanse? Hvilke endringer peker den nye vurderingsforskriften og LK2020 på?

Vurdering i ungdomsskolen

Tilbakemeldinger i ungdomsskolen

Underveisvurdering: Tilbakemeldinger som fremmer læring og bidrar til lærelyst... Hva skal vi gi tilbakemeldinger på, og når skal vi gi dem?

Tilbakemeldinger i ungdomsskolen