Interessante ressurser

Aktuelle og interessante ressurser

Under har vi lenket til en god del aktuelle og interessante ressurser i arbeidet med fagfornyelsen.

Dybdelæring

    • Her vil du finne fire videoer fra en forelesning om dybdelæring av faglig leder i FIKS, Øystein Gilje - Lenke

    • Tidligere rektor Bolstad har mange spennende betraktninger om hvordan vi kan forstå dybdelæring i praksis - lenke.

Forståelse og kritisk tenking

Operasjonalisering av læreplanen

Utvikling av profesjonsfellesskapet

Vurdering

Baklengs planlegging

    • Kort video fra NTNU om baklengs planlegging og vurdering. Lenke

Arbeid med ulike fag

    • Fagfornyelsen og norskfaget. Lenke til foredragserie som ligger på LNU sin hjemmeside.