Helhetlig planlegging


Eksempler på planer i PIL - årsplan

Først en kort film om hvordan du kan dele planene i planleggingsverktøyet i læreplanvisningen (PIL).


Denne filmen tar for seg planene som vi har utarbeidet for 6 årstrinn i norsk i PIL og kan brukes som modelltekster, eller eksempler på en måte å bruke planene på. Du kan se de enkelte periodeplanene som vi viser til i videoen her:

Språk i Skandinavia

Vi elsker å lese og skrive

Hvorfor mener du det?

Skriftlig tekstskaping

Les og lek

Talemål, språk og identitet

Vi skriv sidemål

Planlegging i mellomlange løp

Periodeplaner - skjema

Mal og instruksjon-plan for mellomlange løpEksempel-plan for mellomlange løpTomme skjema - plan for mellomlange løp