Helhetlig planlegging


Helhetlig planlegging i tråd med LK20

Hvorfor planlegge i mellomlange løp, og hvilke spørsmål bør man som lærer stille seg i planleggingsarbeidet i dette tidsspennet?


slides-test_59322391.pdf

Her finner dere en plakat som kan brukes som støtte i arbeidet med å planlegge helhetlig.

Denne filmen viser hvordan man kan bruke støttemenyen i læreplanvisningen og planleggingsverktøyet til Udir for å sikre en helhetlig planlegging i tråd med LK20.


Først en kort film om hvordan du kan dele planene i planleggingsverktøyet i læreplanvisningen (PIL).