Fagfornyelsesteamet i Utdanningsregion Midt-Rogaland

Stavanger, Randaberg, Strand, Sola, Hjelmeland og Kvitsøy

Det skjer mye spennende på skoler rundt om i landet i forbindelse med innføring av nye læreplaner. På Fagfornyelsestamets nettside forsøker vi å samle interessante ressurser. Her publiserer vi lenker som tar for seg temaer som: vurdering, planlegging og elevmedvirkning. I tillegg ser vi på andre aktuelle emner, som dybdelæring, kompetanse og kritisk tenking.

Podcast med Fagfornyelsesteamet

Tverrfaghet og tverrfaglige tema - hvordan kan man i praksis nærme seg tematikken, og hva prøves ut i skole-Norge?

I denne episoden har vi tatt praten med Inger Sofie B. Hurlen, Bernt Lendengen og Bjørnar Thengs som alle arbeider i fagfornyelsesteamet i utdanningsregion Midt-Rogaland. De forteller om hvordan de har arbeidet med tematikken så langt.

Fra Senter for livslang læring møter du Kathinka Blichfeldt og Ingrid Jacobsen.

Episode 1

https://sellpodden.no/1018579/8472365-37-tverrfaglighet-og-tverrfaglige-tema-del-1-av-2

Episode 2

https://sellpodden.no/1018579/8472358-38-tverrfaglighet-og-tverrfaglige-tema-del-2-av-2Filmer fra planleggingsdagene august 2021


Hvordan dele eksisterende planer med andre i planleggingsverktøyet i læreplanvisningen (PIL)

Snart tid for å sette standpunktkarakterer!

Standpunktkarakterene skal gis i tråd med vurderingsforskriften. Her finner dere to lenker som sier noe om hva som er viktig å tenke på når karakterene skal settes. Den første lenka er oppdatert informasjon (14.04.21) fra Utdanningsdirektoratet. Den andre er hentet fra bloggen Et Bedre Skole-Norge.

Standpunktvurdering

En optimal, forskningsinformert vurderingspraksis

Vi har laget en video hvor vi tar for oss hvordan Planleggingsverktøyet i læreplanvisningen (PIL) kan brukes på en helhetlig og hensiktsmessig måte. I videoen viser vi hvordan de ulike periodeplanene kan utgjøre en dynamisk årsplan. Sammen med videoen har vi lagt ved lenker til de ulike planene som vi viser til. Disse kan fungere som modelltekster eller eksempler på hvordan PIL kan brukes. Film og lenker finner du under fanen Planlegging.

Ny vurderingsforskrift

Planlegging for kompetanse

I denne videoen svarer Fagfornyelsesteamet på fem spørsmål knyttet til hvordan vi planlegger for kompetanse.

Vi har også laget oppgaver som det kan være nyttig å arbeide med i profesjonsfellesskapet:

Oppgaver og metodikk