Underveisvurdering

Vurdering i kroppsøving

Artikkel skrevet av Egil Galaaen Gjølme og Kjell Evensen, publisert på hjemmesiden til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Artikkelen beskriver sentrale sider ved underveisvurdering i Kroppsøving - i tråd med LK20. Lenke til artikkelen finner dere her.

Endringer i vurderingsforskriften