Fagfornyelsesteamet i Utdanningsregion Midt-Rogaland

Stavanger, Randaberg, Strand, Sola, Hjelmeland og Kvitsøy

Det skjer mye spennende på skoler rundt om i landet i forbindelse med innføring av nye læreplaner. På Fagfornyelsestamets nettside forsøker vi å samle interessante ressurser. Her publiserer vi lenker som tar for seg temaer som: vurdering, planlegging og elevmedvirkning. I tillegg ser vi på andre aktuelle emner, som dybdelæring, kompetanse og kritisk tenking. 

Hvordan dele flere planer i planleggingsverktøyet samtidig?


En kort film som viser hvordan man kan dele flere planer med flere lærere samtidig. En smart funksjon å kjenne til.

Helhetlig planlegging med bruk av planleggingsverktøyet

Podcast med Fagfornyelsesteamet

Tverrfaghet og tverrfaglige tema - hvordan kan man i praksis nærme seg tematikken, og hva prøves ut i skole-Norge?

I denne episoden har vi tatt praten med Inger Sofie B. Hurlen, Bernt Lendengen og Bjørnar Thengs som alle arbeider i fagfornyelsesteamet i utdanningsregion Midt-Rogaland. De forteller om hvordan de har arbeidet med tematikken så langt.

Fra Senter for livslang læring møter du Kathinka Blichfeldt og Ingrid Jacobsen. 

Episode 1

https://sellpodden.no/1018579/8472365-37-tverrfaglighet-og-tverrfaglige-tema-del-1-av-2

Episode 2

https://sellpodden.no/1018579/8472358-38-tverrfaglighet-og-tverrfaglige-tema-del-2-av-2


Filmer fra planleggingsdagene august 2021


Snart tid for å sette standpunktkarakterer!

Standpunktkarakterene skal gis i tråd med vurderingsforskriften. Her finner dere to lenker som sier noe om hva som er viktig å tenke på når karakterene skal settes. Den første lenka er oppdatert informasjon (14.04.21) fra Utdanningsdirektoratet. Den andre er hentet fra bloggen Et Bedre Skole-Norge.

Standpunktvurdering 

En optimal, forskningsinformert vurderingspraksis 

Ny vurderingsforskrift